Medvidović i Mazzocco prebačeni su do policijskog vozila. Ruke su im stavili na krov, a noge raširili, kako to obično vidimo u američkim filmovima. Ne zna se zbog čega takvo postupanje jer je Mazzocco kazao da neće pružati otpor. Da nije policija možda pomislila da su naoružani pa da ih trebaju dobro pretresti? Slike i opširnije...  na indexu.